18 kwietnia 2015 odbyło się pierwsze po wyodrębnieniu Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Ogród Działkowy "Słoneczna Dolina"."


Walne zebranie zatwierdziło następujące regulaminy istotne dla działalności stowarzyszenia:


REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI ROZJEMCZEJ
powrot (2 kB)